Hem » Guide

Guide

bryggfinansiering

En komplett guide till bryggfinansiering

Användandet av brygglån i samband med fastighetsfinansiering har blivit en etablerad finansieringsform för att säkerställa kortsiktiga behov eller komplettera mer långsiktiga krediter. Men som ett resultat av finanskrisen 2008 och den pågående pandemin har bankerna blivit alltmer strikta i utlåningen av finansiella medel till små-medelstora fastighetsbolag och bostadsutvecklare. Brygglån är därför ett bra alternativ som en mer tillgänglig, flexibel och snabbare kortfristig lösning i väntan på annan finansiering.