Om Bettre

Vad är Bettre?

Bettre tillhandahåller fastighetsfinansiering och är genom vår plattform dedikerad till att göra fastighetsfinansiering enklare, snabbare och mer tillgängligt för fastighetsbolag och bostadsutvecklare.

Vilka typer av fastigheter kan Bettre finansiera?

Vi tillhandahåller finansiering till alla typer av fastigheter. Till exempel bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter, industrifastigheter och tomtmark.

Kan jag ansöka om andra lån än till fastigheter?

Nej, vår expertis ligger i fastighetsfinansiering och vi erbjuder inte någon annan form av finansiering.

Kan privatpersoner ansöka om finansiering genom Bettre?

Nej, vi erbjuder enbart finansiering till fastighetsbolag, bostadsutvecklare och bostadsrättsföreningar.

Hur lång tar det att få ett kreditbeslut?

Plattformen analyserar ansökan i realtid vilket leder till snabba beslut. Du får ett erbjudande om finansiering inom en dag och ett kreditbeslut på några dagar.

Hur mycket eget kapital krävs för finansiering?

Nivån av eget kapital kan variera beroende på finansieringstyp, därmed uppmuntrar vi er alltid att starta en ansökan för ett tydligt besked och villkor för att gå vidare med tänkt finansiering.

Vart i Sverige kan ni finansiera?

Bettre är inte begränsade geografiskt. Vi tillhandahåller finansiering från norr till söder – och allt däremellan.

Byggnadskreditiv

Upp till vilket belopp kan ni finansiera?

Byggnadskreditiv finansieras med lånebelopp upp till 200 MSEK.

Vad är max LTC (Loan to Cost)?

Projektets belåningsgrad (loan to cost) finansieras upp till 90%. Bettre tar hänsyn till samtliga projektkostnader i kalkylen.

Kräver ni en viss försäljningsgrad för beviljat kreditiv?

Vi uppmuntrar dig att alltid genomföra en ansökan, oavsett vilken fas projektet befinner sig i. På så sätt underlättar möjligheterna till finansiering och kan villkoras av en viss försäljningsgrad via boknings-, förhands- eller upplåtelseavtal.  

När behöver bostadsrättsföreningen vara skapad vid byggnadskreditiv för bostadsrätter?

Det är önskvärt och för vissa kreditgivare ett krav, att föreningen är skapad och agerar kredittagare när ansökan skapas, eller senast när utbetalning av kreditivet hos vald kreditgivare ska ske.

Vilka typer av projekt kan jag finansiera?

Genom Bettres plattform kan du säkerställa byggkreditivet till både nyproduktion av bostadsrätter och hyresrätter, vi har en lång erfarenhet av finansiering av olika projekt och är med dig i hela processen.

Vad är det för löptid på byggkreditivet?

Löptiden är beroende av hur lång tid projektet tar från start till mål och när första utbetalning av kreditivet genomförs. De flesta projekt ligger mellan 12-18 månader i projekttid. Vi tillhandahåller även finansiering för längre projekt, upp till 24 månader.

Var i Sverige kan ni finansiera?

Bettre har inga begränsningar geografiskt i Sverige att finansiera projekt, vi tillhandahåller finansiering från norr till söder – och allt däremellan.

Kostar det något att få en offert från er?

För dig som kredittagare är det alltid kostnadsfritt att ansöka om finansiering och få en offert från oss.

Hur lång tid tar det att ansöka om byggkreditiv hos er?

Hos Bettre ansöker du om finansiering snabbare än någon annanstans på marknaden. Tack vare ett automatiserat system som optimeras löpande under ansökningsprocessen, genomför du din ansökan om kreditiv på några få minuter.

Hur lång tid tar det för ett kreditbeslut?

Plattformen analyserar din ansökan i realtid vilket leder till snabba beslut. Du får ett erbjudande om finansiering inom en dag och ett kreditbeslut på några dagar.

Föreningslån

Kan jag ansöka om bättre villkor för ett föreningslån i en befintlig förening?

Ja, utmana dina befintliga villkor och få en offert från oss. Du ansöker på plattformen genom att välja produkten ”Refinansiering”.

Vilken anslutningsgrad krävs vid ombildning av hyresrätter till bostadsrätter?

Genom Bettres plattform kan även föreningar som har en lägre anslutningsgrad på tillträdesdagen upphandla föreningslån. Inte att förväxla med hur många på köpestämman som röstar JA till ombildning, vilket måste vara minst två tredjedelar av hyresgästerna.   

Vilken är den minsta godkända storleken på föreningen?

Den minsta godkända storleken på föreningslån genom Bettre är tre stycken bostäder upplåtna med bostadsrätt.

När kan min förening ansöka om ett föreningslån?

Genom vår plattform kan föreningar ansöka om slutfinansiering för nyproduktion av bostadsrätter. Vi kan även tillhandahålla finansiering av föreningen vid en ombildning från hyresrätter till bostadsrätter. Vi har en lång erfarenhet av finansiering mot bostadsrättsföreningar och är med er i hela processen – från start till mål.  

Vad är det för löptid på ett föreningslån?

Löptiden för föreningslån är vanligtvis mellan 3-5 år, därefter skrivs låneavtalet om på en ny löptid. Löptiden är inte att förväxla med amorteringstid, amortering för föreningslånet kan variera från 1% av lånebeloppet per år till en individuell amortering för just din förening. Det förekommer även amorteringsfria föreningslån.

Vart i Sverige kan ni finansiera?

Bettre har inga begränsningar geografiskt i Sverige att finansiera bostadsrättsföreningar, vi tillhandahåller finansiering från norr till söder – och allt däremellan.

Vad kostar det att upphandla föreningslånet från er?

Det kostar aldrig något för dig som kredittagare att ansöka eller upphandla föreningslån hos Bettre.

Hur lång tid tar det att ansöka om föreningslån hos er?

Hos Bettre ansöker du om finansiering snabbare än någon annanstans på marknaden. Tack vare ett automatiserat system som optimeras löpande under ansökningsprocessen, genomför du din ansökan om föreningslån på några få minuter.

Hur lång tid tar det för ett kreditbeslut?

Plattformen analyserar ansökan i realtid vilket leder till snabba beslut. Du får ett erbjudande om finansiering inom en dag och ett kreditbeslut på några dagar.

Fastighetslån

Upp till vilket belopp kan ni finansiera?

Vi tillhandahåller fastighetsfinansiering upp till 200 MSEK.

Vilken är den maximala belåningsgraden LTV (loan to value)?

Den maximala belåningsgraden (loan to value) kan se olika ut beroende på vilken typ av fastighet det gäller, marknadsvärdet och vart fastigheten är belägen. Bettre erbjuder fastighetslån upp till 90% av marknadsvärdet.

Vilka typer av fastigheter kan jag belåna genom Bettre?

Vi erbjuder finansiering av industrifastigheter, hyresfastigheter med antingen bostäder eller lokaler, tomtmark men även småhus med kommersiellt syfte

Kan jag ansöka om bättre villkor för ett befintligt fastighetslån?

Ja, då väljer du produkten “Refinansiering”.

När kan ett fastighetsbolag ansöka om fastighetslån hos Bettre?

Genom Bettres plattform kan fastighetsbolag ansöka om fastighetslån för att frigöra kapital på befintliga fastigheter. Vi erbjuder både seniorlån (bottenpant) och juniorlån (efterställt pantbrev) för såväl kortfristiga lånebehov som långfristiga.  

Vad är det för löptid på ett fastighetslån?

Löptiden för fastighetslån är vanligtvis mellan 1-5 år, därefter skrivs låneavtalet om på en ny löptid. Löptiden är inte att förväxla med amorteringstid, amortering för fastighetslånet kan variera från 1% av lånebeloppet per år till en individuell amortering för just din fastighet. Det förekommer även amorteringsfria fastighetslån.

Du kan även ansöka om brygglån för en kortare låneperiod om 3-18 månader.

Vart i Sverige kan ni finansiera?

Bettre har inga begränsningar geografiskt i Sverige att finansiera fastighetsbolag, vi tillhandahåller finansiering från norr till söder – och allt däremellan.

Er befintliga långivare ger vanligtvis en prisbild som passar in i deras avkastningskrav när ni upphandlade fastighetslånet senast. Då räntor och avgifter justeras löpande så säkerställer Bettre att ni inte betalar mer än vad ni behöver för fastighetslånet genom att upphandla finansieringen från flera olika långivare.

Kostar det något att få en offert från er?

För dig som kredittagare är det alltid kostnadsfritt att ansöka om finansiering och få en offert från oss.

Hur lång tid tar det att ansöka om fastighetslån hos er?

Hos Bettre ansöker du om finansiering snabbare än någon annanstans på marknaden. Tack vare ett automatiserat system som optimeras löpande under ansökningsprocessen, genomför du din ansökan om fastighetslån på några få minuter.

Hur lång tid tar det för ett kreditbeslut?

Plattformen analyserar din ansökan i realtid vilket leder till snabba beslut. Du får ett erbjudande om finansiering inom en dag och ett kreditbeslut på några dagar.

Brygglån

Upp till vilket belopp kan ni finansiera?

Vi tillhandahåller fastighetsfinansiering upp till 200 MSEK.

Varför ska jag ansöka om brygglån istället för fastighetslån?

Ett brygglån används när du behöver frigöra kapital bundet i en fastighet för en kortare period om 3 till 18 månader. Brygglånet är användbart som en tillfällig finansiering i väntan på en annan finansieringslösning eller vid försäljning av fastigheten.

Vilken belåningsgrad (LTV) kan jag få?

Bettre erbjuder brygglån upp till 90% av marknadsvärdet. Den maximala belåningsgraden (loan to value) kan variera beroende på vilken typ av fastighet det gäller, marknadsvärdet och fastighetens lokalisering.

Vilka typer av fastigheter kan jag belåna genom Bettre?

Genom Bettres plattform kan du finansiera industrifastigheter, hyresfastigheter med antingen bostäder eller lokaler, tomtmark men även småhus med kommersiellt syfte

När kan ett fastighetsbolag ansöka om brygglån hos Bettre?

Genom Bettres plattform kan fastighetsbolag ansöka om brygglån för att frigöra kapital på befintliga fastigheter, vi förmedlar både brygglån med bottenpant (seniorlån) och brygglån med efterställt pantbrev (juniorlån).

Brygglån används endast för kortare lånebehov när det finns en tydlig återbetalning för lånet vilket antingen sker genom försäljning av fastigheten eller i väntan på annan finansieringslösning.

Vad är det för löptid på ett brygglån?

Löptiden för brygglån är vanligtvis mellan 3-18 månader. Löptiden är inte att förväxla med amorteringstid, amortering för brygglånet är en individuell amortering för just din fastighet.

Vi förmedlar även fastighetslån för en längre låneperiod om mellan 1-5 år.

Vart i Sverige kan ni finansiera?

Bettre har inga begränsningar geografiskt i Sverige att finansiera fastighetsbolag, vi tillhandahåller finansiering från norr till söder – och allt däremellan.

Kostar det något att få en offert från er?

För dig som kredittagare är det alltid kostnadsfritt att ansöka om finansiering och få en offert från oss.

Hur lång tid tar det att ansöka om brygglån hos er?

Hos Bettre ansöker du om finansiering snabbare än någon annanstans på marknaden. Tack vare ett automatiserat system som optimeras löpande under ansökningsprocessen, genomför du din ansökan om brygglån på några få minuter.

Hur lång tid tar det för ett kreditbeslut?

Vår plattform analyserar ansökan i realtid vilket leder till snabba beslut. Du får ett erbjudande om finansiering inom en dag och ett kreditbeslut på några dagar.

Fastighetsförvärv

Upp till vilket belopp kan ni finansiera?

Ett förvärvslån genom Bettre ligger på mellan 1 MSEK och 200 MSEK.

Vilken belåningsgrad (LTV) kan jag få?

Den maximala belåningsgraden (loan to value) kan se olika ut beroende på vilken typ av fastighet det gäller, marknadsvärdet och vart fastigheten är belägen. Bettre erbjuder fastighetslån upp till 90% av marknadsvärdet.

Vilka typer av fastigheter kan jag förvärva genom Bettre?

Genom Bettres plattform kan du ansöka om finansiering för förvärv av industrifastigheter, hyresfastigheter med antingen bostäder eller lokaler, tomtmark men även småhus med kommersiellt syfte.

Finansierar ni fastighetsförvärv paketerat i ett bolag?

Ja, vi förmedlar förvärvskrediter till fastigheter som kommer att förvärvas genom bolagstransaktioner.

Kan jag ansöka om bättre villkor för en befintligt förvärvskredit?

Ja, då väljer du produkten “Refinansiering”.

När kan ett jag ansöka om ett förvärvslån hos Bettre?

Vi uppmuntrar dig att alltid ansöka i ett så tidigt skede som möjligt. När du vill säkerställa finansieringen för att kunna se över dina möjligheter i samband med ett kommande fastighetsförvärv kan du ansöka om att upphandla både bottenfinansiering och en eventuell toppfinansiering för att kunna genomföra förvärvet.

Vilken belåningsgrad kan jag få på mitt förvärvslån?

Den maximala belåningsgraden (loan to value) kan se olika ut beroende på vad för typ av fastighet det gäller, vad marknadsvärdet är och vart fastigheten är belägen. Bettre erbjuder förvärvskrediter upp till 90% av marknadsvärdet.

Vad är det för löptid på ett förvärvslån?

Löptiden för fastighetslån är vanligtvis mellan 1-5 år, därefter skrivs låneavtalet om på en ny löptid. Bettre kan även erbjuda en mer kortfristig finansiering till fastighetsförvärv om 3-18 månader.

Vart i Sverige kan ni finansiera?

Bettre har inga begränsningar geografiskt i Sverige att finansiera fastighetsbolag, vi tillhandahåller finansiering från norr till söder – och allt däremellan.

Er befintliga långivare ger vanligtvis en prisbild som passar in i deras avkastningskrav när ni senast förvärvade en fastighet. Då räntor och avgifter justeras löpande så säkerställer Bettre att ni inte betalar mer än vad ni behöver för fastighetslånet genom att upphandla finansieringen från flera olika långivare.

Kostar det något att få en offert från er?

För dig som kredittagare är det alltid kostnadsfritt att ansöka om finansiering och få en offert från oss.

Hur lång tid tar det att ansöka om förvärvslån hos er?

Hos Bettre ansöker du om finansiering snabbare än någon annanstans på marknaden. Tack vare ett automatiserat system som optimeras löpande under ansökningsprocessen, genomför du din ansökan om förvärvslån på några få minuter.

Hur lång tid tar det för ett kreditbeslut?

Plattformen analyserar din ansökan i realtid vilket leder till snabba beslut. Du får ett erbjudande om finansiering inom en dag och ett kreditbeslut på några dagar.

Refinansiering

Hur stort lånebelopp kan ni refinansiera?

Vi kan erbjuder refinansiering av befintliga fastighetslån upp till 200 MSEK.

Vilken belåningsgrad (LTV) kan jag få?

Den maximala belåningsgraden (loan to value) kan se olika ut beroende på vilken typ av fastighet det gäller, marknadsvärdet och vart fastigheten är belägen. Bettre erbjuder fastighetslån upp till 90% av marknadsvärdet.

Vilka typer av fastigheter kan jag refinansiera genom Bettre?

Genom Bettres plattform kan du ansöka om lång och kortfristiga fastighetslån för industrifastigheter, hyresfastigheter med antingen bostäder eller lokaler, tomtmark men även småhus med kommersiellt syfte.

Går det att refinansiera flera krediter?

Ja, då för tillfället går det att ansöka om refinansiering av upp till fem krediter samtidigt.

Varför ska jag refinansiera ett befintligt lån?

Bättre villkor. Du ska aldrig betala mer än nödvändigt för din fastighetsfinansiering. Det kan även finnas andra viktiga parametrar för dig såsom amorteringstakt eller borgensavtal som gör att det är fördelaktigt att se över villkoren.

När kan ett jag ansöka om att refinansiera ett fastighetslån hos Bettre?

Vi uppmuntrar dig att alltid ansöka i ett så tidigt skede som möjligt, oavsett om krediten snart löper ut och att du i samband med det önskar bättre villkor vid en förlängning eller om du nyligen tagit krediten. Genom vår plattform kan du refinansiera både bottenfinansiering (seniorlån) och en eventuell toppfinansiering (juniorlån).

Vad är det för löptid på ett fastighetslån?

Löptiden för ett fastighetslån är vanligtvis mellan 1-5 år, därefter skrivs låneavtalet om på en ny löptid. Löptiden är inte att förväxla med amorteringstid, amortering för fastighetslånet kan variera från 1% av lånebeloppet per år till en individuell amortering för just din fastighet. Det förekommer även amorteringsfria fastighetslån.

Kan jag ansöka om att refinansiera ett lån och utöka lånebeloppet samtidigt?

Ja, i samband med din ansökan om refinansiering så kan du även välja att utöka lånebeloppet för att frigöra mer kapital på fastigheten.

Vart i Sverige kan ni finansiera?

Bettre har inga begränsningar geografiskt i Sverige att finansiera fastighetsbolag, vi tillhandahåller finansiering från norr till söder – och allt däremellan.

Kostar det något att få en offert från er?

För dig som kredittagare är det alltid kostnadsfritt att ansöka om finansiering och få en offert från oss.

Hur lång tid tar det att ansöka refinansiering hos er?

Hos Bettre ansöker du om finansiering snabbare än någon annanstans på marknaden. Tack vare ett automatiserat system som optimeras löpande under ansökningsprocessen, genomför du din ansökan om refinansiering på några få minuter.

Hur lång tid tar det för ett kreditbeslut?

Plattformen analyserar din ansökan i realtid vilket leder till snabba beslut. Du får ett erbjudande om finansiering inom en dag och ett kreditbeslut på några dagar.

Är du inte övertygad än?

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss och berättar mer

Hej!