Om Bettre

Vad är Bettre?

Vi är en plattform för upphandling av fastighetsfinansiering riktat mot fastighetsbolag, bostadsutvecklare och bostadsrättsföreningar – där hela ansökningsprocessen är digitaliserad och bedömningen görs automatiskt.

Varför ska jag upphandla finansieringen genom Bettre?

Vår målbild är att kunna erbjuda er marknadens bästa villkor, det sker genom att Bettre samarbetar med flera olika långivare. Genom att upphandla finansieringen genom Bettre så säkerställer du att du aldrig betalar mer än nödvändigt för din fastighetsfinansiering.

Hur mycket kan jag låna genom Bettre när jag ska förvärva en fastighet?

Ett förvärvslån genom Bettre ligger på mellan 1 Msek och 200 Msek.

Vilka typer av fastigheter kan jag förvärva?

Genom Bettre kan du ansöka om finansiering för förvärv av alla olika typer av fastigheter. Till exempel bostadsfastigheter, industrifastigheter och tomtmark.

Kan jag ansöka om andra lån än till fastigheter?

Nej, vår expertis ligger i fastighetsfinansiering och vi kan inte förmedla någon annan form av finansiering.

Generellt

Hur lång tar det att få ett kreditbeslut?

Bettre hjälper er från start till mål för att sammanställa en ansökan så att kreditgivare på ett enklare sätt kan fatta ett första beslut och ge ett erbjudande. Vid godkänt erbjudande så tar kreditgivarens kreditprocess vid. Bettres process förkortar ledtiderna och effektiviserar ansökan, men tiden till kreditbeslut är i regel unik för varje kreditförfrågan.

Hur mycket eget kapital krävs för finansiering?

Nivån av eget kapital är upp till varje kreditgivare att kravställa, därmed uppmuntrar vi er alltid att starta en ansökan för ett tydligt besked.

Vart i Sverige kan ni finansiera?

Bettre har inga begränsningar för finansiering av projekt rent geografiskt. Vi tillhandahåller finansiering från norr till söder – och allt däremellan.

Vilken amorteringstakt krävs?

Det finns olika upplägg för amorteringen – rak, annuitet, bullet, vid försäljning eller amorteringsfritt. Kreditgivare anger amorteringsupplägget i sitt erbjudande och ni godkänner det erbjudande som bäst uppfyller era villkor.

Kan vi ansöka om vi redan är kunder hos en av kreditgivarna?

Ja, å ena sidan kan ni konkurrensutsätta er befintliga kredit eller ett befintligt erbjudande, å andra sidan så fungerar det att göra ansökan via Bettre och välja den kreditgivare ni redan använder.

Byggnadskreditiv

Upp till vilket belopp kan ni finansiera?

Vi kan förmedla byggnadskreditiv upp till 200 MSEK.

Vad är max LTC (Loan to Cost)?

Projektets belåningsgrad (loan to cost) är upp till varje kreditgivare att erbjuda – generellt sett så är runt 70% standard, men genom Bettre finns möjlighet till byggnadskreditiv i nivåer om upp till 90% i belåningsgrad.

Kräver ni en viss försäljningsgrad för beviljat kreditiv?

Bettre uppmuntrar till att genomföra ansökan oavsett vilken fas av projektet ni är i, men möjligheten till finansiering underlättas av åtminstone en viss försäljningsgrad via boknings-, förhands- eller upplåtelseavtal, där bokningsavtal sedermera behöver ersättas av något av de två senare, som har större bärighet i riskhänseende än bokningsavtalen.

Betalar man ränta på hela kreditivet?

Det är beroende på vilken långivare som ger ut kreditivet, vanligtvis så debiteras ränta endast på vid var tid utbetalt belopp, för vissa långivare så betalas hela räntekostnaden efter projektet är avslutat och för andra långivare så debiteras en limitavgift för hela kreditivet och därefter en ränta på vid vad tid utbetalt belopp. Bettre går igenom samtliga erbjudanden och skillnaden mellan dessa tillsammans med dig.

När behöver bostadsrättsföreningen vara skapad vid byggnadskreditiv för bostadsrätter?

Det är önskvärt och för vissa kreditgivare ett krav, att föreningen är skapad och agerar kredittagare när ansökan skapas, eller senast när utbetalning av kreditivet hos vald kreditgivare ska ske.

Vilka typer av projekt kan jag finansiera?

Genom Bettres plattform kan du säkerställa byggkreditivet till både nyproduktion av bostadsrätter och hyresrätter, vi har en lång erfarenhet av finansiering av olika projekt och är med dig i hela processen.

Vad är det för löptid på byggkreditivet?

Löptiden är beroende av hur långt projektet tar från start till mål och när första utbetalning från kreditivet ska ske. De flesta projekt ligger mellan 12-18 månader i projekttid, genom Bettre kan vi tillhandahålla dig en löptid för även de projekt som tar lite längre tid, upp till 24 månader.

Var i Sverige kan ni finansiera?

Bettre har inga begränsningar geografiskt i Sverige att finansiera projekt, vi tillhandahåller finansiering från norr till söder – och allt däremellan.

Jag har redan en bankkontakt som hjälper mig med byggkreditiv

Din befintliga långivare ger dig vanligtvis en prisbild som passar deras avkastningskrav för stunden. Då räntor och avgifter justeras löpande säkerställer Bettre att du inte betalar mer än vad du behöver för ditt byggkreditiv.

Vad kostar det att upphandla byggkreditivet ifrån er?

Det kostar aldrig något för dig som kredittagare att ansöka eller upphandla byggkreditiv hos Bettre.

Hur lång tid tar det att ansöka om byggkreditiv hos er?

Hos Bettre går det snabbare än någon annanstans på marknaden att ansöka om kreditiv, tack vare ett automatiserat system som optimeras löpande under ansökningsprocessen är din ansökan om kreditiv klar på några minuter.

Hur lång tid tar det för ett kreditbeslut?

Handläggningstiden för erbjudandet om kreditiv är tydligt i plattformen från långivarens sida, så att du har en klar bild om när kreditbeslutet är färdigt.
Då Bettres plattform säkerställer ett fullständigt underlag till Långivaren så förenklas Långivarens processer markant, I snitt så tar ett kreditbeslut en vecka genom Bettre, ibland fortare.

Föreningslån

Kan jag ansöka om bättre villkor för ett föreningslån i en befintlig förening?

Ja, då väljer du produkten ”Refinansiering”.

Vilken anslutningsgrad krävs vid ombildning av hyresrätter till bostadsrätter?

Genom Bettres plattform kan föreningar med en anslutningsgrad från 50% på tillträdesdagen upphandla föreningslån.

Inte att förväxla med hur många på köpstämman som röstar JA till ombildning vilket då ska vara minst två tredjedelar av hyresgästerna.

Vilken är den minsta godkända storleken på föreningen?

Den minsta godkända storleken på föreningslån genom Bettre är tre stycken bostäder upplåtna med bostadsrätt.

När kan min förening ansöka om ett föreningslån?

Genom Bettres plattform kan föreningen ansöka om slutfinansieringen för nyproduktion av bostadsrätter men vi kan även tillhandahålla finansieringen av föreningslånet i en ombildning från hyresrätter till bostadsrätter. Vi har en lång erfarenhet av finansiering mot bostadsrättsföreningar och är med föreningen i hela processen.

Vad är det för löptid på ett föreningslån?

Löptiden för föreningslån är vanligtvis mellan 3-5 år, därefter skrivs låneavtalet om på en ny löptid. Löptiden är inte att förväxla med amorteringstid, amortering för föreningslånet kan variera från 1% av lånebeloppet per år till en individuell amortering för just din förening. Det förekommer även amorteringsfria föreningslån.

Vart i Sverige kan ni finansiera?

Bettre har inga begränsningar geografiskt i Sverige att finansiera bostadsrättsföreningar, vi tillhandahåller finansiering från norr till söder – och allt däremellan.

Vi har redan en befintlig långivare

Föreningens befintliga långivare ger vanligtvis en prisbild som passar in i deras avkastningskrav när ni upphandlade föreningslånet senast. Då räntor och avgifter justeras löpande så säkerställer Bettre att ni inte betalar mer än vad föreningen behöver för sitt föreningslån genom att upphandla finansieringen från flera olika långivare.

Vad kostar det att upphandla föreningslånet från er?

Det kostar aldrig något för dig som kredittagare att ansöka eller upphandla föreningslån hos Bettre.

Hur lång tid tar det att ansöka om föreningslån hos er?

Hos Bettre går det snabbare än någon annanstans på marknaden att ansöka om föreningslån, tack vare ett automatiserat system som optimeras löpande under ansökningsprocessen är din ansökan om föreningslån klar på några minuter.

Hur lång tid tar det för ett kreditbeslut?

Handläggningstiden för erbjudandet om föreningslån är tydligt i plattformen från långivarens sida, så att du har en klar bild om när kreditbeslutet är färdigt.
Då Bettres plattform säkerställer ett fullständigt underlag till Långivaren så förenklas Långivarens processer markant, I snitt så tar ett kreditbeslut en vecka genom Bettre, ibland fortare.

Fastighetslån

Upp till vilket belopp kan ni finansiera?

Vi kan förmedla fastighetsfinansiering upp till 200 MSEK.

Vilken är den maximala belåningsgraden LTV (loan to value)?

Den maximala belåningsgraden (loan to value) är upp till varje kreditgivare att erbjuda och den kan se olika ut beroende på vad för typ av fastighet det gäller, vad marknadsvärdet är och vart fastigheten är belägen. Genom Bettres plattform kan upphandling om fastighetslån ske upp till 90% av marknadsvärdet.

Vilka typer av fastigheter kan jag belåna genom Bettre?

Genom Bettres plattform kan du finansiera industrifastigheter, hyresfastigheter med antingen bostäder eller lokaler, tomtmark men även småhus med kommersiellt syfte

Kan jag ansöka om bättre villkor för ett befintligt fastighetslån?

Ja, då väljer du produkten “Refinansiering”.

När kan ett fastighetsbolag ansöka om fastighetslån hos Bettre?

Genom Bettres plattform kan fastighetsbolag ansöka om fastighetslån för att frigöra kapital på befintliga fastigheter, vi förmedlar både seniorlån (bottenpant) och juniorlån (efterställt pantbrev) för såväl kortfristiga lånebehov som långfristiga. Vi har en lång erfarenhet av finansiering mot fastighetsbolag och är med er i hela processen.

Vad är det för löptid på ett fastighetslån?

Löptiden för fastighetslån är vanligtvis mellan 1-5 år, därefter skrivs låneavtalet om på en ny löptid. Löptiden är inte att förväxla med amorteringstid, amortering för fastighetslånet kan variera från 1% av lånebeloppet per år till en individuell amortering för just din fastighet. Det förekommer även amorteringsfria fastighetslån.

Vi förmedlar även brygglån för en kortare låneperiod om mellan 3-18 månader

Går det att belåna ett överhypotek?

Möjligheten att belåna ett överhypotek är upp till varje kreditgivare att erbjuda, men upplägget förekommer i propåer som vi förmedlar.

Vart i Sverige kan ni finansiera?

Bettre har inga begränsningar geografiskt i Sverige att finansiera fastighetsbolag, vi tillhandahåller finansiering från norr till söder – och allt däremellan.

Vi har redan en bankkontakt som hjälper till med fastighetslån

Er befintliga långivare ger vanligtvis en prisbild som passar in i deras avkastningskrav när ni upphandlade fastighetslånet senast. Då räntor och avgifter justeras löpande så säkerställer Bettre att ni inte betalar mer än vad ni behöver för fastighetslånet genom att upphandla finansieringen från flera olika långivare.

Vad kostar det att upphandla finansieringen från er?

Det kostar aldrig något för dig som kredittagare att ansöka eller upphandla finansiering hos Bettre.

Hur lång tid tar det att ansöka om fastighetslån hos er?

Hos Bettre går det snabbare än någon annanstans på marknaden att ansöka om finansiering, tack vare ett automatiserat system som optimeras löpande under ansökningsprocessen är din ansökan om fastighetslån klar på några minuter.

Hur lång tid tar det för ett kreditbeslut?

Handläggningstiden för erbjudandet om finansiering är tydligt i plattformen från långivarens sida, så att du har en klar bild om när kreditbeslutet är färdigt.
Då Bettres plattform säkerställer ett fullständigt underlag till Långivaren så förenklas Långivarens processer markant, I snitt så tar ett kreditbeslut en vecka genom Bettre, ibland fortare.

Brygglån

Upp till vilket belopp kan ni finansiera?

Vi kan förmedla fastighetsfinansiering upp till 200 MSEK.

Varför ska jag ansöka om brygglån istället för fastighetslån?

Ett brygglån används när det finns kapital bundet i en fastighet som behöver frigöras för en kortare period om 3 till 18 månader. Ett brygglån är användbart som en tillfällig finansiering i väntan på en annan finansieringslösning eller försäljning av fastigheten.

Vilken belåningsgrad (LTV) kan jag få?

Den maximala belåningsgraden (loan to value) är upp till varje kreditgivare att erbjuda och den kan se olika ut beroende på vad för typ av fastighet det gäller, vad marknadsvärdet är och vart fastigheten är belägen. Genom Bettres plattform kan upphandling om brygglån ske upp till 90% av marknadsvärdet.

Vilka typer av fastigheter kan jag belåna genom Bettre?

Genom Bettres plattform kan du finansiera industrifastigheter, hyresfastigheter med antingen bostäder eller lokaler, tomtmark men även småhus med kommersiellt syfte

När kan ett fastighetsbolag ansöka om brygglån hos Bettre?

Genom Bettres plattform kan fastighetsbolag ansöka om brygglån för att frigöra kapital på befintliga fastigheter, vi förmedlar både brygglån med bottenpant (seniorlån) och brygglån med efterställt pantbrev (juniorlån).

Brygglån används endast för kortare lånebehov när det finns en tydlig återbetalning för lånet vilket antingen sker genom försäljning av fastigheten eller i väntan på annan finansieringslösning.

Vi har en lång erfarenhet av finansiering mot fastighetsbolag och är med er i hela processen.

Vad är det för löptid på ett brygglån?

Löptiden för brygglån är vanligtvis mellan 3-18 månader. Löptiden är inte att förväxla med amorteringstid, amortering för brygglånet är en individuell amortering för just din fastighet.

Vi förmedlar även fastighetslån för en längre låneperiod om mellan 1-5 år.

Går det att belåna ett överhypotek?

Möjligheten att belåna ett överhypotek är upp till varje kreditgivare att erbjuda, men upplägget förekommer i propåer som vi förmedlar.

Vart i Sverige kan ni finansiera?

Bettre har inga begränsningar geografiskt i Sverige att finansiera fastighetsbolag, vi tillhandahåller finansiering från norr till söder – och allt däremellan.

Vi har redan en bankkontakt som hjälper till med brygglån

Er befintliga långivare ger vanligtvis en prisbild som passar in i deras avkastningskrav för stunden. Då räntor och avgifter justeras löpande så säkerställer Bettre att ni inte betalar mer än vad ni behöver för lånet genom att upphandla finansieringen från flera olika långivare.

Vad kostar det att upphandla finansieringen från er?

Det kostar aldrig något för dig som kredittagare att ansöka eller upphandla finansiering hos Bettre.

Hur lång tid tar det att ansöka om brygglån hos er?

Hos Bettre går det snabbare än någon annanstans på marknaden att ansöka om finansiering, tack vare ett automatiserat system som optimeras löpande under ansökningsprocessen är din ansökan om bryggfinansiering klar på några minuter.

Hur lång tid tar det för ett kreditbeslut?

Handläggningstiden för erbjudandet om finansiering är tydligt i plattformen från långivarens sida, så att du har en klar bild om när kreditbeslutet är färdigt.
Då Bettres plattform säkerställer ett fullständigt underlag till Långivaren så förenklas Långivarens processer markant, I snitt så tar ett kreditbeslut en vecka genom Bettre, ibland fortare.

Fastighetsförvärv

Upp till vilket belopp kan ni finansiera?

Ett förvärvslån genom Bettre ligger på mellan 1 MSEK och 200 MSEK.

Vilken belåningsgrad (LTV) kan jag få?

Den maximala belåningsgraden (loan to value) är upp till varje kreditgivare att erbjuda och den kan se olika ut beroende på vad för typ av fastighet det gäller, vad marknadsvärdet är och vart fastigheten är belägen. Genom Bettres plattform kan upphandling om förvärvslån ske med upp till 90% av marknadsvärdet.

Vilka typer av fastigheter kan jag förvärva genom Bettre?

Genom Bettres plattform kan du ansöka om finansiering för förvärv av industrifastigheter, hyresfastigheter med antingen bostäder eller lokaler, tomtmark men även småhus med kommersiellt syfte.

Finansierar ni fastighetsförvärv paketerat i ett bolag?

Ja, vi förmedlar förvärvskrediter till fastigheter som kommer att förvärvas genom bolagstransaktioner.

Kan jag ansöka om bättre villkor för en befintligt förvärvskredit?

Ja, då väljer du produkten “Refinansiering”.

När kan ett jag ansöka om ett förvärvslån hos Bettre?

Vi uppmuntrar dig att ansöka i ett så tidigt skede som möjligt. Är det som så att du vill säkerställa finansieringen för att kunna se över dina möjligheter i samband med ett nytt förvärv så blir det tydligt vad marknaden har för villkor att erbjuda. Genom Bettres plattform kan du ansöka om att upphandla både bottenfinansieringen och en eventuell toppfinansiering för att kunna genomföra förvärvet.

Vi har en lång erfarenhet av fastighetstransaktioner och är med er i hela processen.

Vilken belåningsgrad kan jag få på mitt förvärvslån?

Olika långivare erbjuder olika hög belåningsgrad för förvärvslån. Din ansökan kan mynna ut i erbjudanden från flera olika långivare. Du väljer det alternativ som bäst möter dina behov.

Vad är det för löptid på ett förvärvslån?

Du anger önskad löptid i din ansökan. Långivarna baserar erbjudandena du får genom Bettre Löptiden för ett förvärvslån är vanligtvis mellan 1-5 år, därefter skrivs låneavtalet om på en ny löptid. Löptiden är inte att förväxla med amorteringstid, amortering för fastighetslånet kan variera från 1% av lånebeloppet per år till en individuell amortering för just din fastighet. Det förekommer även amorteringsfria fastighetslån.

Vart i Sverige kan ni finansiera?

Bettre har inga begränsningar geografiskt i Sverige att finansiera fastighetsbolag, vi tillhandahåller finansiering från norr till söder – och allt däremellan.

Vi har redan en bankkontakt som hjälper till med förvärvskrediter

Er befintliga långivare ger vanligtvis en prisbild som passar in i deras avkastningskrav när ni senast förvärvade en fastighet. Då räntor och avgifter justeras löpande så säkerställer Bettre att ni inte betalar mer än vad ni behöver för fastighetslånet genom att upphandla finansieringen från flera olika långivare.

Vad kostar det att upphandla finansieringen från er?

Det kostar aldrig något för dig som kredittagare att ansöka eller upphandla finansiering hos Bettre.

Hur lång tid tar det att ansöka om förvärvslån hos er?

Hos Bettre går det snabbare än någon annanstans på marknaden att ansöka om finansiering, tack vare ett automatiserat system som optimeras löpande under ansökningsprocessen är din ansökan om fastighetslån klar på några minuter.

Hur lång tid tar det för ett kreditbeslut?

Handläggningstiden för erbjudandet om finansiering är tydligt i plattformen från långivarens sida, så att du har en klar bild om när kreditbeslutet är färdigt.
Då Bettres plattform säkerställer ett fullständigt underlag till långivaren så förenklas processen markant, I snitt så tar ett kreditbeslut en vecka genom Bettre, ibland fortare.

Refinansiering

Hur stort lånebelopp kan ni refinansiera?

Vi kan förmedla refinansiering av befintliga fastighetslån upp till 200 MSEK.

Vilken belåningsgrad (LTV) kan jag få?

Den maximala belåningsgraden (loan to value) är upp till varje kreditgivare att erbjuda och den kan se olika ut beroende på vad för typ av fastighet det gäller, vad marknadsvärdet är och vart fastigheten är belägen. Genom Bettres plattform kan upphandling om fastighetskrediter ske med upp till 90% av marknadsvärdet.

Vilka typer av fastigheter kan jag refinansiera genom Bettre?

Genom Bettres plattform kan du ansöka om lång och kortfristiga fastighetslån för industrifastigheter, hyresfastigheter med antingen bostäder eller lokaler, tomtmark men även småhus med kommersiellt syfte.

Går det att refinansiera flera krediter?

Ja, då för tillfället går det att ansöka om refinansiering av upp till fem krediter samtidigt.

Varför ska jag refinansiera ett befintligt lån?

Bättre villkor. Du ska aldrig betala mer för fastighetsfinansieringen är vad du behöver. Det kan även finnas andra viktiga parametrar för dig såsom amorteringstakt eller borgensavtal som gör att det är fördelaktigt att se över vilka villkor marknaden har att erbjuda.

När kan ett jag ansöka om att refinansiera ett fastighetslån hos Bettre?

Vi uppmuntrar dig alltid att ansöka i ett så tidigt skede som möjligt, vare sig krediten snart löper ut och du önskar bättre villkor för en förlängning eller om du nyligen tagit krediten. Genom Bettres plattform kan du ansöka om att refinansiera både bottenfinansiering (seniorlån) och en eventuell toppfinansiering (juniorlån). Vi har en lång erfarenhet av fastighetfinansiering och är med er i hela processen.

Går det att refinansiera krediter som förfallit?

Bettre uppmuntrar till att genomföra ansökan för att låta varje kreditgivare göra en bedömning av förutsättningarna. Därmed finns det ingen generell regel för refinansiering eller inte av förfallna krediter.

Vad är det för löptid på ett fastighetslån?

Löptiden för ett fastighetslån är vanligtvis mellan 1-5 år, därefter skrivs låneavtalet om på en ny löptid. Löptiden är inte att förväxla med amorteringstid, amortering för fastighetslånet kan variera från 1% av lånebeloppet per år till en individuell amortering för just din fastighet. Det förekommer även amorteringsfria fastighetslån.

Kan jag ansöka om att refinansiera ett lån och utöka lånebeloppet samtidigt?

Ja, i samband med din ansökan om refinansiering så kan du även välja att utöka lånebeloppet för att frigöra mer kapital på fastigheten.

Vart i Sverige kan ni finansiera?

Bettre har inga begränsningar geografiskt i Sverige att finansiera fastighetsbolag, vi tillhandahåller finansiering från norr till söder – och allt däremellan.

Vi har redan en bankkontakt som hjälper till med fastighetskrediter

Er befintliga långivare ger vanligtvis en prisbild som passar in i deras avkastningskrav när ni senast upphandlade finansieringen. Då räntor och avgifter justeras löpande så säkerställer Bettre att ni inte betalar mer än vad ni behöver för fastighetslånet genom att upphandla finansieringen från flera olika långivare.

Vad kostar det att upphandla finansieringen ifrån er?

Det kostar aldrig något för dig som kredittagare att ansöka eller upphandla finansiering hos Bettre.

Hur lång tid tar det att ansöka refinansiering hos er?

Hos Bettre går det snabbare än någon annanstans på marknaden att ansöka om finansiering, tack vare ett automatiserat system som optimeras löpande under ansökningsprocessen är din ansökan färdig på några minuter.

Hur lång tid tar det för ett kreditbeslut?

Handläggningstiden för erbjudandet om finansiering är tydligt i plattformen från långivarens sida, så att du har en klar bild om när kreditbeslutet är färdigt.

Då Bettres plattform säkerställer ett fullständigt underlag till Långivaren så förenklas Långivarens processer markant, I snitt så tar ett kreditbeslut en vecka genom Bettre, ibland fortare.

Är du inte övertygad än?

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss och berättar mer

Hej!