Så ansöker du om fastighetsfinansiering

Portal för fastighetsfinansiering företag

Digital ansökan

Vi gör fastighetsfinansiering för företag enkelt. Registrera ditt konto och ansök på några få minuter. Din ansökan analyseras i realtid och skräddarsys efter den information du lämnar, även för mer komplexa krediter.

Snabba besked

Vi förstår vikten av att vara snabbfotade. Därför får du alltid ett finansieringserbjudande inom en dag. Vår styrka ligger i tekniken, vilket leder till snabba och effektiva kreditbeslut efter det att du accepterat ditt låneerbjudande.

Erfarenhet du kan lita på

Vår expertis ligger i fastighetsfinansiering. Med en lång erfarenhet i ryggen är vi vid din sida som en trygg partner hela vägen. Din dedikerade handläggare ser till att processen blir så som smidig möjligt – från ansökan till utbetalning.

Därför är vi bettre

Tack vare en innovativ teknologi och lång erfarenhet av fastighetsfinansiering har vi nu gjort det enklare och mer användarvänligt att ansöka om finansiering. Din ansökan anpassas efter den information som lämnas, skräddarsytt efter dina behov.

Även om mycket sker digitalt hos oss så har du alltid en personlig handläggare som är delaktig från ansökan till utbetalning och allt däremellan.

Med hastigheten från plattformen kan Bettre leverera snabbare kreditbeslut än någonsin tidigare. Din ansökan analyseras i realtid och automatiserar gamla trögrörliga processer, vilket leder till både fler och bättre affärer.

Erfarenhet du kan lita på. Gör som många andra fastighetsbolag och bostadsutvecklare och upphandla din finansiering med oss. Vi har finansierat fastigheter för närmare 1,5 miljard sedan start 2019.

Enklare ansökan

Tack vare en innovativ teknologi och lång erfarenhet av fastighetsfinansiering har vi nu gjort det enklare och mer användarvänligt att ansöka om finansiering. Din ansökan anpassas efter den information som lämnas, skräddarsytt efter dina behov.

Även om mycket sker digitalt hos oss så har du alltid en personlig handläggare som är delaktig från ansökan till utbetalning och allt däremellan.

Med hastigheten från plattformen kan Bettre leverera snabbare kreditbeslut än någonsin tidigare. Din ansökan analyseras i realtid och automatiserar gamla trögrörliga processer, vilket leder till både fler och bättre affärer.

Erfarenhet du kan lita på. Gör som många andra fastighetsbolag och bostadsutvecklare och upphandla din finansiering med oss. Vi har finansierat fastigheter för närmare 1,5 miljard sedan start 2019.

Våra produkter

Byggnadskreditiv

Finansiering av byggprojekt – både nyproduktion av bostadsrätter och hyresrätter. Få olika förslag på belåningsgrad, försäljningsvillkor och antal avrop gentemot lyftplan. Ansök om byggnadskreditiv och få ett snabbt besked.

Fastighetslån

Bottenlån och topplån till din fastighet, refinansiering av en befintlig skuld till bättre villkor, bryggfinansiering när lånebehovet är kortare eller en förvärvskredit om du ska köpa fastighet. Ansök om fastighetslån snabbt och enkelt.

Föreningslån

Slutfinansiering för nyproducerade bostadsrättsföreningar eller fastigheter vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt, refinansiering av befintliga föreningslån och topplån till bostadsrättföreningar med några års historik. Ansök om föreningslån för er nystartade eller befintliga förening.

Fastighetsfinansiering till företag

Etablera syftet med fastighetsfinansieringen

Fastighetsfinansiering består som all finansiering av vissa grundläggande element. Det första är ett syfte – ett projekt, en verksamhet eller en investering. En kredit fordras när det egna kapitalet eller omsättningstillgångar antingen inte
räcker till eller kan frigöras till annat med hjälp av lånet.

Hantera kreditrisken

Det andra är ett upplägg för att hantera kreditrisken. Långivaren ställer krav om åter-betalningsförmåga för räntor, avgifter och amorteringar. Långivaren behöver även en säkerhet som kan betala av eller ner lånet vid eventuella betalningsinställelser från låntagaren.

Undersöka återbetalningsförmågan

Återbetalningsförmågan i fastighetsfinansieringen säkerställs genom att titta på låntagarens helhetsbild. Några viktiga parametrar som ingår är ålder, kredithistorik och företrädarnas kreditstatus. Utöver detta så undersöks ekonomiska förutsättningar såsom likviditet, soliditet, resultat och balans. För att stärka återbetalningsförmågan kan även tredje part bidra med en borgen, så som en moderbolagsborgen eller en privat borgen.

Ställda säkerheter

För fastighetsfinansieringen tillhandahålls långivaren säkerhet genom att pantsätta en tillgång för krediten så som en fastighet, aktier eller företagshypotek mm. För fastigheter och företagshypotek görs inteckningar i offentliga register hos Lantmäteriet resp. Bolagsverket och för aktiepant regleras pantsättningen via en pantsättningshandling.

Pantsättning av fastigheten

När det gäller fastighetsfinansiering så pantsätter långivaren När det gäller fastighetsfinansiering så pantsätter långivaren befintliga obelastade pantbrev eller beställer nya pantbrev hos Lantmäteriet åt låntagaren. Det totala beloppet på pantbreven som långivaren blir panthavare till ska motsvara beloppet på krediten. Pantsättningen sker via fysiska pantbrev som då övergår i långivarens ägo så länge krediten kvarstår alternativt som elektronis- ka pantbrev i långivarens arkiv hos Lantmäteriet. Ett ovanligare alternativ är även att en obelas- tad del av ett pantbrev nyttjas av långivaren, vilket kallas överhypotek. 

Värdering av fastigheten

Värderingen av fastigheten utgår från flera parametrar som utgör en helhetsbild men en central sådan är fastighetens kassaflöde. Då ställs hyresintäkter mot driftskostnader för driftnettot och i nästa steg mot finansieringskostnader för att ställa ett betalnetto. 

Belåningsgrad 

Det tredje som är en avgörande faktor i en fastighetsfinansiering är upp till vilken gräns som långivaren är villig att bevilja lån. Detta utgörs av två faktorer – värderingen av fastigheten och vilken belåningsgrad man tillåter. Det maximala kreditutrymmet blir således belånings- graden som en procentsats av värderingen. I regel ligger den övre gränsen för belånings- graden på ca 80%, vilket innebär 80% av fastighetsvärderingen. 

Kreditpropå med ränte- och amorteringsförslag

I detta skede av fastighetsfinansieringen finns det underlag för att sammanställa en kreditpropå och nu kan även en nivå sättas för ränta och amorteringstakt. Räntan sätts individuellt
utifrån de parametrar som framkommit i genomlysningen av låntagaren och säkerheterna. Amorteringen är oftast beroende av kreditens karaktär, vilken löptid lånet kommer att ha och om det finns en tidsbestämd slut- eller refinansiering planerad eller om kunden planerar att betala ner skulden med det löpande kassaflödet eller med punktintäkter såsom avyttring av tillgångar.

Är du inte övertygad än?

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss och berättar mer

Hej!