Byggnadskreditiv genom Bettre

Ansök digitalt

Ansök enkelt om byggnadskreditiv i Affärsportalen. Bettre går igenom din ansökan och säkerställer att den är komplett innan den presenteras för möjliga kreditgivare.

Få erbjudanden

Bettre matchar din ansökan med alla kreditgivare som passar ditt projekt. Dina erbjudanden presenteras sedan löpande i Affärsportalen.

Välj byggnadskreditiv

Gå igenom dina erbjudanden tillsammans med din handläggare på Bettre. Välj erbjudandet som bäst uppfyller behoven i ditt projekt. Signera ditt byggnadskreditiv och börja avropa!

Vår affärsportal är verktyget du behöver för att effektivisera upphandling av fastighetsfinansiering.
Vare sig du representerar ett större fastighetsbolag,
en nystartad bostadsrättsförening eller en mindre bostadsutvecklare.

Sök ny finansiering och följ status fram till utbetalning.
I portalen finns all dokumentation för respektive ansökan samlad och du kan enkelt göra kompletteringar. I portalen sköter du även all dialog med Bettre genom chatt, våra handläggare är även alltid tillgängliga via telefon.

Vanliga frågor

Vi kan förmedla byggnadskreditiv upp till 200 MSEK.

Projektets belåningsgrad (loan to cost) är upp till varje kreditgivare att erbjuda – generellt sett så är runt 70% standard, men genom Bettre finns möjlighet till byggnadskreditiv i nivåer om upp till 90% i belåningsgrad.

Bettre uppmuntrar till att genomföra ansökan oavsett vilken fas av projektet ni är i, men möjligheten till finansiering underlättas av åtminstone en viss försäljningsgrad via boknings-, förhands- eller upplåtelseavtal, där bokningsavtal sedermera behöver ersättas av något av de två senare, som har större bärighet i riskhänseende än bokningsavtalen.

Det är beroende på vilken långivare som ger ut kreditivet, vanligtvis så debiteras ränta endast på vid var tid utbetalt belopp, för vissa långivare så betalas hela räntekostnaden efter projektet är avslutat och för andra långivare så debiteras en limitavgift för hela kreditivet och därefter en ränta på vid vad tid utbetalt belopp. Bettre går igenom samtliga erbjudanden och skillnaden mellan dessa tillsammans med dig.

Det är önskvärt och för vissa kreditgivare ett krav, att föreningen är skapad och agerar kredittagare när ansökan skapas, eller senast när utbetalning av kreditivet hos vald kreditgivare ska ske.

Är du inte övertygad än?

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss och berättar mer

Hej!