1. Information om Bettre

RA Bettre Fastighetsfinansiering AB, org. nr. 559294-7690 (“Bettre”) tillhandahåller en plattform för låneförmedling åt företagskunder som ansöker om fastighetsfinansiering. (“Tjänsten”). 

I och med att du använder dig av vår förmedlingstjänst accepterar du och godkänner dessa användarvillkor (nedan kallade ”villkor”), du godkänner även att Bettre vidarebefordrar lämnade uppgifter samt av dig bifogade filer avseende din låneansökan till våra samarbetspartners.

Genom en ansökan hos Bettre får du som företagskund möjlighet att jämföra olika låneerbjudanden från de banker och långivare som vi samarbetar med avseende fastighetsfinansiering. Du är aldrig bunden till att acceptera något av de finansieringsförslag du blir erbjuden av våra samarbetspartners när du startar en jämförelse och du kan alltid avsluta din ansökan när du vill.

2. Kreditupplysning och informationsinhämtning

I samband med att du ansöker om att jämföra lån hos Bettre så beställer vi en kreditupplysning genom Bisnode AB för företaget som söker finansiering samt bolag i koncernen även eventuell borgensman samt huvudman. Därefter kan de långivare som samarbetar med Bettre ta del av kreditupplysningarna i syfte om att erbjuda dig ett låneförslag. Kreditupplysning kan av långivare själva, även komma att beställas från annat kreditupplysningsföretag än Bisnode AB, t.ex. UC AB (UC) eller Creditsafe AB (Creditsafe) i syfte om att erbjuda dig ett låneförslag.  

Du godkänner att vi inhämtar kreditbeslut från de långivare som vi samarbetar med.  Du godkänner även att beslut från respektive långivare gällande din ansökan får skickas till av dig angiven e-mailadress och/eller mobiltelefonnummer (via sms).

Du godkänner att de långivare som prövar din ansökan har rätt att lämna ut information om denna samt övrig information om dina mellanhavanden med långivaren, till Bettre. Detta godkännande behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag som förmedlare.

Genom att lämna uppgifter om företaget eller föreningen som ansökan gäller samt övrig information försäkrar du att lämnade uppgifter är korrekta och att du har erforderligt godkännande för de uppgifter du lämnar. Om du upplever att informationen vi har inhämtat, som du har angivit eller att filtrering har skett på felaktiga grunder kan du höra av dig till [email protected]

3. Personuppgiftsbehandling

RA Bettre Fastighetsfinansiering AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

All behandling av personuppgifter som utförs av Bettre är inom ramen för Tjänsten som erbjuds under domänen bettre.se och kan tillhandahållas genom landningssidor eller mobila applikationer av Bettre. De personuppgifter du lämnar i samband med din ansökan kommer att behandlas av Bettre för att erbjuda låneförslag till dig.

Vi vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och webbplatsbesökare. Behandlingen av dina personuppgifter hos Bettre sker alltid på ett säkert och tryggt sätt. I vår integritetspolicy förklarar vi hur Bettre samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande. För att du ska förstå hur vi använder dina personuppgifter rekommenderar vi att du läser vår Integritetspolicy noggrant innan du använder Tjänsten.

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, IP-nummer eller användarbeteende i kombination med övriga uppgifter för att kunna koppla det till dig. Behandling av personuppgifter innebär all hantering av personuppgifter såsom insamling, analysering, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med den informationen som lämnas om behandlingen och att personuppgiftsbehandlingen utförs enligt gällande dataskyddsregler.

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter i syfte att kommunicera din ekonomiska situation till de parter som vi samarbetar med, skapa oss en bild av det bästa erbjudandet för dig samt för att kunna kontakta och administrera vår kundrelation med dig.

För att kunna genomföra Tjänsten samlar Bettre även in information om dig automatiskt och från tredje part. Detta är bland annat:

 • Information om dig från en kreditupplysning
 • Information om nuvarande sanktionering eller övrig klassning av högrisk (PEP/RCA)

Annan information om din användning av Tjänsten och teknisk data inhämtas även, vilket kan inkludera det URL som är din unika åtkomst till Kundportalen, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, vilken typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

Bettre lämnar ut dina uppgifter till de kreditupplysningsinstitut, långivare och leverantörer av tjänster som används för att uppfylla de lagkrav som ställs på Bettre eller för att fullfölja förpliktelserna enligt Tjänsten som avtalats.

Bettre behandlar informationen ovan för följande ändamål:

 • Tillhandahålla Tjänsten
 • Uppnå och säkerställa kundkännedom
 • Säkerställa och underhålla den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten
 • Förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Tjänsten
 • Personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsten
 • Meddela dig via post, telefon eller annan elektronisk kommunikation (exempelvis sms eller e-post) kopplade till Tjänsten
 • Kunna rikta marknadsföring mot dig av våra produkter och tjänster under ett års tid från avtalsrelation (detta kan du när som helst frånsäga dig enligt punkt 4)
 • Informera dig om uppdateringar vi gör av Tjänsten och användarvillkoren
 • Förhindra att användning av Tjänsten missbrukas eller är i strid med användarvillkoren
 • Uppfylla lagkrav

4. Ansvar i samband med våra tjänster

Information, uträkningar och rekommendationer lämnade av Bettre ska endast betraktas som vägledande förslag. Det är upp till dig att värdera och kontrollera den information som vi lämnar om våra samarbetspartners erbjudanden innan du ingår i ett avtal. Bettre ansvarar för att den information som ges inte ska vara avsiktligt eller till följd av vårdslöshet från vår sida felaktig eller vilseledande. För mer information om Bettre ansvar se lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet samt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal.

De avtal som du tecknar med långivare och med Bettres övriga samarbetspartners är avtal som är gällande mellan dig och långivaren/samarbetspartnern. Bettre ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå, avtal med något av de företag som vi samarbetar med.

Bettre kan aldrig lämna någon garanti eller utfästelse, eller i övrigt göra något åtagande för någon av våra partners räkning. Beslutet om beviljandet av låneerbjudanden eller avtal ligger aldrig hos Bettre.

Samtliga erbjudanden om finansiering är att anse som offert och det åligger kreditgivaren efter av dig accepterad offert att återkomma med kreditbeslut. 

Den godkända offerten medför inte skyldighet från kreditgivarens sida att bevilja finansiering utan är villkorat av kreditgivarens efterföljande kreditbeslut.

5. Marknadsföring och cookies

Bettre kan komma att spara dina uppgifter för att rikta marknadsföring över telefon, e-post, sms eller annan direktreklam till dig under ett års tid efter att vår senaste behandling av din ansökan har avslutats med den information du angivit och annan information kopplad till din senaste ansökan. Du kan när som helst avsäga dig detta genom att kontakta [email protected].

Du kan också närsomhelst avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

På vår webbplats använder vi cookies, d.v.s. en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Vi använder cookies i syfte att förstå hur våra besökare använder vår webbplats och att kunna förbättra användarupplevelsen av webbplatsen. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (session cookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid, dock längst 12 månader. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Om du väljer att blockera lagringen av cookies kan vissa av våra tjänster bli begränsade. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Om du vill läsa mer om vår användning av cookies kan du läsa vår Cookiepolicy.

6. Ändringar, lag, kontakt och tvist

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor. Detta meddelar vi dig genom att publicera den uppdaterade versionen på hemsidan och/eller i vår integritetspolicy.

Om ändringarna kan anses så pass väsentliga eller påverka ditt befintliga engagemang med oss kan vi behöva ert samtycke för den ändringen, vilket vi i så fall kommer inhämta från er i god tid för att erbjuda dig en chans att göra ett ställningstagande till förändringen och eventuellt motsätta dig förändringen innan en sådan förändring sker.

Bettre förbehåller sig rätten att vid var tid neka tillgång till eller inaktivera ett företagskonto utan att anledning måste anges. Detta meddelas dock dig som företagskund utifrån de kontaktuppgifter som ni angivit vid registrering eller i systemet.

Bettres behandling av dina personuppgifter vid användningen av Tjänsten regleras av svensk lag. Om en tvist uppstår skall den lösas av svensk allmän domstol som första instans, såvida ingen annan tvingande lag ställer andra krav. Se www.domstol.se för mer information.

Ni har även möjlighet att vända er till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), telefon 08-508 860 00, e-post [email protected], Box 174, 101 23 Stockholm.

RA Bettre Fastighetsfinansiering AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter för utförandet av Tjänsten. För att utöva dina rättigheter enligt lag eller vad som benämns ovan kan du kontakta oss på [email protected].

Om du har synpunkter eller klagomål rörande Bettres behandling av dina uppgifter så är du välkommen att kontakta [email protected].

Version: 202109

Är du inte övertygad än?

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss och berättar mer

Hej!