Hem » Förvärvslån

Förvärvslån

Eget kapital i fastighetsförvärv

Eget kapitals roll vid fastighetsköp.
Mängden eget kapital spelar en avgörande roll vid köp av fastigheter när fastighetsfinansiering ska säkras för att genomföra förvärvet.
Nivån skiljer sig beroende på vad för typ av fastighet som förvärvas, långivarens egna krav på egen insats och bolagets ekonomiska förutsättningar.