För fastighetsbolag kan mängden av eget kapital spela en avgörande roll vid köp av en fastighet när det gäller att visa ekonomiskt engagemang för att säkra finansiering från en långivare.

Fastighetsfinansiering är en viktig pusselbit om du inte önskar förvärva fastigheten med egna medel enbart. I den här artikeln går vi igenom den egna insatsen som fastighetsbolag bidrar med i ett fastighetsköp och hur du säkerställer nivån för din kommande affär för ett förvärvslån med Bettre.

Vad innebär eget kapital?

Med eget kapital menas värdet av fastighetsägarens andel i en fastighet. Det är skillnaden mellan fastighetens värde och eventuella skulder som är säkrade av fastigheten.
Till exempel, om en fastighet är värd 1 000 000 kronor och det finns ett lån på fastigheten med en skuld på 500 000 kronor, skulle ägarens eget kapital i fastigheten vara överskjutande del, det vill säga 500 000 kronor.

Eget kapital i fastighetsförvärv är den egna insatsen som fastighetsköparen går in med i transaktionen, det vanligaste är att kapitalet erläggs kontant men kan även frigöras genom att pantsätta andra tillgångar för att genomföra fastighetsförvärvet.

Hur mycket egen insats krävs för ett fastighetsköp?

Mängden eget kapital som krävs i ett fastighetsköp kommer att bero på ett antal faktorer, främst långivarens krav. Generellt förväntas fastighetsbolag lägga en betydande del av köpeskillingen med eget kapital i ett fastighetsköp, särskilt om de lånar pengar från en traditionell långivare. Detta hjälper till att visa företagets ekonomiska engagemang för projektet och kan också bidra till att minska risken för långivaren.

Det specifika beloppet av eget kapital som krävs beror på detaljerna i affären och långivarens krav. Vissa långivare kan kräva en egen insats på 20 – 30% av köpeskillingen, medan andra kan kräva en ännu högre procentsats. Bolagets kreditvärdighet och ekonomiska historik kan också beaktas av långivaren vid fastställandet av nivån för det egna kapitalet.

Nivån av eget kapital i förvärvet är väldigt beroende av vad det är för typ av fastighet som förvärvas, hyreshus med bostäder, industrifastighet eller en tomtmark skiljer sig i krav på eget kapital där ett bostadshus ofta kräver en lägre insats medans en industrifastighet kräver högre insats.

I vissa fall kan ett fastighetsbolag kunna förhandla om kapitalkravet med långivaren, särskilt om företaget har en god historik av liknande affärer och en stark ekonomisk grund. Det kan också vara möjligt för företaget att använda andra tillgångar, såsom andra fastighetsinnehav, som säkerhet i stället för ett kontant kapitaltillskott.

Eget kapital kan också vara ett användbart verktyg för fastighetsbolag när det gäller att minimera risken för ett fastighetsköp. Genom att lägga en betydande del av eget kapital i en fastighet kan företaget bidra till att minska den totala risken för investeringen och potentiellt öka sannolikheten för en positiv avkastning på investeringen.

Nivån av eget kapital med Bettre förvärvslån

För att kunna bedöma hur stor din egna insats ska vara i transaktionen så går vi igenom fastighetens individuella förutsättningar, vi stämmer av fastighetens intäkter och kostnader för drift samt underhåll. Vi tittar även på din plan för fastigheten, ska den förvaltas på sikt eller är tanken att utveckla en fastighet med potential att sälja den efter färdigställande.
Genom att lära känna fastigheten och ditt fastighetsbolag så kan vi snabbt återkomma med ett erbjudande om förvärvsfinansiering och hur mycket du behöver gå in med i affären.

Generellt så krävs det en egen insats om minst 20 % men vi erbjuder även möjligheten att frigöra kapital på en eller flera andra fastigheter i beståndet och kan därav erbjuda 100 % finansiering på förvärvet.

Vi rekommenderar dig att ansöka om en förvärvskredit i ett tidigt skede för att säkerställa nivån av eget kapital i din affär så snabbt som möjligt!

Sammanfattning

Även om eget kapital kan vara en viktig faktor vid köp av en fastighet, är det bara en pusselbit. Även andra överväganden, såsom fastighetens läge och skick, marknadsförutsättningarna, hyresintäkter och bolagets totala ekonomiska ställning, kommer att spela roll både vid beslutet om köp och möjlighet till finansiering av den aktuella fastigheten.

I slutändan kommer mängden eget kapital som ett fastighetsbolag lägger för köp av en fastighet att bero på en mängd olika faktorer, inklusive företagets ekonomiska resurser och långivarens krav. Genom att noggrant utvärdera dessa faktorer och överväga de potentiella riskerna och fördelarna kan ett fastighetsbolag fatta välgrundade beslut om den lämpliga nivån av eget kapital för att genomföra fastighetsköpet.

Ska du köpa en fastighet?