Refinansiering inom fastighetsfinansiering görs antingen för att förbättra villkor eller för att en del av ett projekt är klar eller att syftet med krediten ändrats på något sätt. Det kan handla om en bryggfinansiering som löses genom ett fastighetslån med längre löptid eller ett byggnadskreditiv som löses via insatser och föreningslån i en nyproduktion. Eller ett byggnadskreditiv för renovering eller investering i en befintlig fastighet som omvandlas till ett vanligt fastighetslån när förädlingen är klar.

Det innebär kort och gott att du som låntagare förnyar ett eller flera befintliga lån med medel som finansieras genom att ta ett nytt lån och eventuellt utökas med ytterligare kreditbelopp vid behov och om kreditutrymme finns i fastigheten.

Vem kan ansöka om refinansiering?

Alla aktiebolag med ett befintligt lån med säkerhet i en fastighet kan ansöka om refinansiering där Bettre rådgör med er om bästa upplägg för den omlagda krediten.

Vilka typer av fastigheter kan refinansieras?

Genom Bettres plattform finns möjligheten att ansöka om lång- och kortfristiga fastighetslån för industrifastigheter, hyresfastigheter med antingen bostäder eller lokaler samt tomtmark eller småhus i kommersiellt syfte.

Varför refinansiera?

För att få bättre villkor. Du ska aldrig behöva betala mer för din fastighetsfinansiering än nödvändigt. Amorteringstakt och borgensavtal är även två viktiga parametrar som gör det fördelaktigt att se över de villkor som marknaden har att erbjuda.

  • Frigör eget kapital från tidigare förvärvad mark
  • Belåna eventuellt övervärde i en fastighet
  • Frigör eget kapital från fastighet där banken erbjuder låg belåningsgrad

När kan jag ansöka om refinansiering?

Vi rekommenderar dig att alltid ansöka om refinansiering i ett så tidigt skede som möjligt, vare sig krediten är på väg att löpa ut och att du i samband med det önskar bättre villkor vid förlängning, alternativ om du nyligen tagit en kredit. Det finns även andra viktiga parametrar så som amorteringstakt och borgensavtal som gör det fördelaktigt att se över vilka villkor marknaden har att erbjuda.

Vad är löptiden?

Löptiden för ett fastighetslån ligger vanligtvis på 1-5 år, därefter skrivs låneavtalet om med en ny löptid. Löptiden är inte att förväxla med amorteringstid, amortering för fastighetslånet kan variera från 1% av lånebeloppet per år till en individuell amortering för just din fastighet. Amorteringsfria fastighetslån kan även förekomma.

Vilket LTV kan jag få?

Den maximala belåningsgraden (loan-to-value) är upp till varje enskild kreditgivare att bestämma och kan variera beroende på vilken typ av fastighet det gäller, markvärde samt var fastigheten är belägen.

Hur snabbt går det att få ett kreditbeslut?

Bettres plattform säkerställer att ett komplett kreditunderlag sammanställs efter det att din ansökan är registrerad. Det i sin tur bidrar till en smidigare process med snabba beslut. I genomsnitt får du ett kreditbeslut inom en vecka, och i vissa fall går det endast på några dagar. Handläggningstiden av din specifika finansieringsansökan framgår tydligt på plattform. På så sätt får du alltid en klar bild över när kreditbeslutet förväntas vara färdigt.

Varför ansöka om refinansiering via Bettre?

  • En automatiserad process för din kreditansökan
  • Erbjudande om finansiering inom ca ett dygn
  • Effektiv hantering som möjliggör snabb utbetalning
  • Flexibla och transparenta lånevillkor
  • Fördelaktiga belåningsgrader
  • Personlig & erfaren handläggare