Bettre fastighetsfinansiering lanserar nu ett grönt finansieringsalternativ. Det gröna fastighetslånet är ett efterfrågat komplement till Bettres befintliga produkter för fastighetsfinansiering och riktar sig till små och medelstora fastighetsbolag med ett klimatsmart fastighetsbestånd eller som planerar hållbara investeringar.

Enligt världsnaturfonden WWF står byggnads- och fastighetssektorn för ca 40 procent av energianvändningen i Sverige. Med dagens teknik och kunskap är det nu möjligt att bygga mer klimatneutrala fastigheter med lägre värmeförluster och större användning av förnybar energi och materialval utifrån en lägsta klimat- och miljöpåverkan. Bettre vill med det gröna fastighetslånet premiera klimatsmart byggande och hjälpa medvetna fastighetsbolag att säkerställa en grön finansiering.

Just nu pågår en stor omställning på fastighetsmarknaden där kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet är stark. Flera fastighetsbolag väljer att bygga hållbara fastigheter och får då tillgång till den gröna finansieringen om villkoren för grön finansiering uppfylls.

Det är en stor efterfrågan på marknaden efter ett grönt finansieringsalternativ för hållbara byggen och fastighetsbestånd. Genom Bettres gröna fastighetslån erbjuds ett enkelt och snabbt sätt att finansiera klimatsmarta investeringar för små och medelstora fastighetsbolag som ska använda en del av krediten för att förbättra energiprestandan, eller refinansiering till dem som redan genomfört förbättringar, alternativt innehar de certifieringar som krävs. Bettre vill premiera klimatsmarta val och erbjuder därför fastighetsägare som uppfyller kraven en ränterabatt på en procent på lån upp till 10 MSEK.

– Som en del av den nödvändiga omställningen känns det viktigt att kunna ge våra kunder möjligheten att ansöka om en rabatterad grön finansiering för ett fortsatt hållbart byggande

Alexander Åström, VD Bettre fastighetsfinansiering

Energiförbättringar:
En del av krediten ska användas för att förbättra energiprestandan

Klimatsmarta byggnader:
Fastigheten ska ha minst tio procent lägre primärenergital än vad gällande regelverk kräver.

Certifieringar:
Fastigheten ska vara certifierad enligt någon av följande: LEED, BREEAM, Miljöbyggnad, Svanen, Green building, NollCo2.  

Få en skräddarsydd finansiering anpassad efter ditt fastighetsprojekts specfika egenskaper

Bygg och förvalta hyresfastigheter med ett lägre klimatavtryck

Långsiktiga driftskostnader genom att bygga energisnålare fastigheter

Finansiering till lägre ränta – få en ränterabatt till 1%

  • Erbjudande om finansiering inom vanligtvis ett dygn
  • Effektiv hantering som möjliggör snabb utbetalning
  • Flexibla och transparenta lånevillkor
  • Fördelaktiga belåningsgrader
  • Personlig & erfaren handläggning

Passar ett grönt fastighetslån ditt finansieringsbehov?