fastighetslån

Låt inte finansieringen vara den sista fasen i byggnadsprojektet

Det är mycket som ska på plats vid ett fastighetsprojekt – allt ifrån att ta in värdering, ordna bygglov till att upprätta entreprenadavtal. Vi rekommenderar dig därför att ansöka om finansiering i ett så tidigt skede som möjligt. På så sätt ligger du steget före samtidigt som du får en tydlig överblick över samtliga villkor och erbjudanden.  

Välj den finansiering som passar dig

Oavsett om du befinner dig i projekteringsfasen eller i byggstarten av ditt fastighetsprojekt, kan du alltid säkerställa din finansiering och hämta in låneerbjudande genom Bettre.

I Affärsportalen registrerar du enkelt ett konto. Du väljer sedan den finansiering som passar dig – belåning av fastighet, refinansiering av befintlig skuld, förvärvslån eller byggnadskreditiv. Beroende på vilken typ av finansiering du behöver, kommer tillhörande dokumentation se olika ut. Av just den anledningen har vi anpassat ansökningsflödet så att du alltid vet vilken typ av information som efterfrågas.

Vi säkerställer att dina ansökan är komplett

När din finansieringsansökan är inskickad säkerställer vi att den är komplett. Skulle du behöva komplettera något kontaktar din handläggare dig. Vi är med dig hela vägen – från start till färdigt projekt.  

Snabb handläggningstid

Genom ett digitaliserat ansökningsflöde och beslutsunderlag kan vi ge dig ett kreditbeslut snabbare än någonsin tidigare. Det som tidigare tog veckor, ibland månader levererar vi på en vecka. Vi säkerställer din finansiering så att du kan lägga tid på annat.

Välj finansiering efter ditt behov

Du meddelas när du har fått ett låneerbjudande. I affärsportalen får du en tydlig överblick över samtliga villkor. Du och din handledare går tillsammans igenom ditt erbjudande och säkerställer att du väljer den finansiering som passar dig och ditt behov bäst.

Behöver du finansiering till ditt nästa fastighetsprojekt?