Runt om i landet skvallras det om trender på frammarsch inom fastighetsbranschen. Kontorssegmentet kommer på fötter igen, alternativa segment som industri, logistik och lager blomstrar samtidigt som det råder brist på moderna logistikytor. Utländska investerare intresserar sig för den nordiska marknaden och stora kontorsaffärer drar ögonen till Göteborg.

Newsec har identifierat flertalet nyckelinsikter gällande den svenska fastighetsmarknaden i den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook. Här nedan sammanfattar vi några av de trender som framgick av rapporten.
Ta del av Newsecs fullständiga rapport här: Ladda ner rapport

Förvånande höga volymer på marknaden

Hittills i år har nya rekord för transaktionsvolymer fastställts, både för Q1 och Q2. De första och andra kvartalen går till historien som de starkaste kvartalen någonsin med 46 respektive 103 miljarder kronor. Kommande kvartal ser även det mycket lovande ut. Det är förvånadsvärt höga siffror eftersom marknaden hade slagit rekord även utan de största M&A transaktioner. 

Kontorssegmentet återhämtar sig

Kontorssegmentet har kommit på fötter igen och sakta återhämtat sig efter pandemins intåg. Fram tills idag står har segmentet stått för 24% av den totala transaktionsvolymen. M&A transaktioner står för en stor del, men den totala volymen handlar om kontorsaffärer vilket gör comeback med ett starkt 2021. Kanske kan kontorssegmentet ta tillbaka första platsen som största segmentet från bostäder som idag är det största med sina 26%.

Alternativa segment blomstrar

Industri, logistik, lager och även offentliga fastigheter är segment som tidigare har benämnts som alternativa. De alla har haft en stark utveckling under 2021, inte minst industri som hamnar på en tredje plats med 18% av transaktionsvolymen. Offentliga fastigheter gör sitt nästa starkaste år någonsin med 18%.

Internationella investeringar svagare än vanligt

2021 har vart ett av de svagaste åren på länge för utländska investerare. 15% av den totala transaktionsvolymen kommer från internationella investeringar, den låga siffran är dock ett resultat av den starka transaktionsvolymen i sin helhet. Trots det så är det volymmässiga beloppet från utländska investeringar högre än genomsnittet. På den svenska marknaden kommer 62% från utomnordiska investeringar vilket även det är något högre än tidigare år. Det i sin tur skvallrar om ett globalt intresse för den nordiska marknaden.   

Flera stora kontorsaffärer drar ögonen till Göteborg

Transaktionsvolymen i Göteborg har under de senaste åren sjunkit och stått för ett genomsnitt om 7% av den totala transaktionsvolymen. Intresset för staden ökade dock under 2021 och står till dags dato för 12% av transaktionerna, det innebär att de glider förbi Malmö i termer av volym. Det finns tecken på att staden står inför förändring, ett stort antal kontorsaffärer är den bakomliggande förklaringen till den starka volymen. Göteborg som den näst största staden sett till befolkningsmängd kan nu även komma att bli näst störst på transaktionsmarknaden.

Söker du finansiering till ditt nästa fastighetsprojekt? Hos oss ansöker du om fastighetsfinansiering snabbt, enkelt och helt digitalt!