Proptech

Vad är Prop-Tech och vad innebär det för fastighetsbranschen?

Prop-tech är ett ord som ökat i popularitet och är en förkortning av orden Property och Technology. Det handlar kort och gott om digitalisering av dina fastigheter och processer som fastighetsägare. En förklaring till att Prop-Tech fått sådant uppsving i fastighetsbranschen beror på att de är en av de sista stora sektorer att genomgå en digital transformation. Precis som för alla branscher som redan gjort den digitala resan så hänger mycket på hur du som fastighetsägare anammar utvecklingen och anpassar dig till utmaningarna för att dra nytta av den digitala världen.

Här nedan listar vi fyra digitala lösningar som kan hjälpa dig att minska dina förvaltningskostnader genom Prop-tech:

  • För att mäta värme, el och vatten samt digital bokning av tvättstuga
  • Automatisk förnyelse av digitala avtal
  • Automatisk hantering av tillval så som exempelvis parkettgolv, diskmaskin och tvättmaskin
  • Användning av hissensorer, ventilation och andra system som automatiskt tillkallar fastighetsskötare vid behov

Med digitalisering kommer utmaningar

För att lyckas med digitalisering krävs affärsmodeller som tar vara på de nya möjligheterna som de digitala tjänsterna öppnar upp för. I det nya affärslandskapet är Prop-Tech-bolag en viktig byggsten i ekosystemet. Inom projektering, nybyggnation och större renoveringar finns stora möjligheter att både förenkla och effektivisera processer som idag till stor del är både manuella, analoga och framför allt tidskrävande. Digitalisering och Prop-Tech möjliggör tjänster som skapar värde och tillgodoser hyresgästernas behov.

I framtiden kommer vi se mer av teknikbaserade plattformar. Den digitala transformationen berör alla fastighetsägare, små och stora, privata eller kommunala. Oavsett om fastigheten består av bostäder, kontor eller butiksyta. Hoppar du inte på den digitala utvecklingen riskerar du att hamna efter.

Är du i behov av ett fastighetslån? Vår digitala plattform gör det både enklare och billigare att ansöka om fastighetsfinansiering