# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Det finns för närvarande 5 st. namn som börjar på bokstaven V.
Vakans
Vakans eller att något är vakant betyder ledig eller obesatt. När man pratar om vakans inom fastigheter kan det handla om att exempelvis en lokal eller lägenhet i en fastighet inte har någon hyresgäst och då är vakant.
Vakansgrad
Vakansgrad är den outhyrda delen i förhållande till total uthyrningsbar del av fastighet. Vakansgraden beräknas som förhållandet mellan outhyrd area och total area men kan även beräknas som antal outhyrda lägenheter och totalt antal lägenheter eller bedömd hyra för outhyrda utrymmen och bedömd totalhyra.
Värdering
Värdering i detta fall syftar till en värdering av en fastighet. Ett värderingsutlåtande görs av ett värderingsinstitut som bedömer fastighetens marknadsvärde vid en eventuell försäljning eller när fastigheten ska vara föremål för säkerheten till ett lån.
Värderingsinstitut
Ett värderingsinstitut är den aktör som utför värderingar av fastigheter
Verklig huvudman
Verklig huvudman är den person eller de personerna som i högsta grad äger eller kontrollerar ett företag. Det kan till exempelvis innebära personer som har mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare. Endast fysiska personer kan vara verklig huvudman.

Är du inte övertygad än?

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss och berättar mer

Hej!