# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Det finns för närvarande 5 st. namn som börjar på bokstaven T.
Taxeringsvärde
Taxeringsvärde är det samlade taxerade värdet av en fastighet. Det kan bestå av ett byggnadsvärde och ett tomtvärde och används för att veta hur stor fastighetsskatt eller fastighetsavgift som ska betalas. Desto högre ett taxeringsvärde är desto högre avgift ska betalas.
Tillträdesdag
Tillträdesdag är den dag då köparen genomför slutbetalning av den överenskomna köpeskillingen och tillträder fastigheten. Juridiskt menas tillträdesdag att äganderätten övergår till annan förutsatt att villkoren i köpekontraktet är uppfyllda.
Totalentreprenad
Totalentreprenad är en form av entreprenad där entreprenören (byggföretaget) som ska utföra arbetet även ansvarar för projektering, utförande och att byggnaden uppfyller den funktion som är avtalad. Entreprenören blir då en totalentreprenör som i sin tur tar in underentreprenörer vid behov. Beställaren av byggnationen har dock bara en avtalspart vilken är totalentreprenören.
Transportköp
Ett transportköp innebär att man fort säljer vidare en fastighet som man nyligen köpt. För att det ska räknas som ett transportköp måste man inom 3 månader från att man själv förvärvade fastigheten sälja den vidare, den ska också säljas vidare för precis samma summa som man köpte den för. Man gör ett transportköp för att undvika dubbla kostnader för lagfarten och vid ett transportköp så är det endast den slutliga köparen som betalar lagfartskostnaden. När köpare två ansöker om lagfart för transportköpet så behöver det även skickas in en ansökan om skattebefrielse.
Typkod
En typkod är en tresiffrig beteckning som talar om vad en viss fastighet har för ändamål, en fastighet får sin typkod i fastighetstaxeringen av Skatteverket

Är du inte övertygad än?

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss och berättar mer

Hej!