# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Det finns för närvarande 7 st. namn som börjar på bokstaven S.
Samlimitering
Samlimitering görs om exempelvis två dotterbolag i en koncern upptar varsitt lån från en och samma långivare. Samlimitering görs även om två bolag som inte ingår i en koncern har samma verkliga huvudman, det vill säga den person som främst äger och kontrollerar bolagen.
Seniorlån
Seniorlån eller seniorfinansiering även kallat bottenlån är den finansiering som en långivare erhåller bästa säkerhet för, det vill säga bottenpant.
Skuldebrev
Ett skuldebrev även kallat låneavtal, lånehandling eller kreditavtal är det juridiskt bindande avtal som tecknas mellan långivaren och låntagaren. Skuldebrevet utgör en form av kvitto som bevisar på att lånet existerar, vad lånebeloppet är, när och hur lånet ska betalas tillbaka och vilken ränta och avgift det aktuella lånet har. Skuldebrev regleras av lagen om skuldebrev (1936:81)
Slutbesked
För att en byggnad ska få tas i bruk så måste den ha ett slutbesked. För att få slutbesked så har parterna (byggherren och den kontrollansvariga) efter avslutad byggnation ett slutsamråd tillsammans med kommunens handläggare för ärendet. Där visas att samtliga kontroller, provtagningar och kontroll av byggföretagets egenkontroll är genomförd. Vid slutsamrådet lämnas alla handlingar över och kontrollansvarig intygar att huset uppfyller plan- och bygglagen (PBL) och att utförandet stämmer överens med bygglovet.
Slutfinansiering
Slutfinansiering är den finansiering som erhålls efter avslutat nybyggnation, oavsett om det rör sig om ett föreningslån till en bostadsrättsförening eller ett seniorlån till ett fastighetsbolag.
Stämpelskatt
När man köper en fastighet eller tar ut en inteckning i en fastighet betalar man stämpelskatt. Storleken på stämpelskatten kan variera beroende på vad ärendet gäller och vem det är som ansöker. Stämpelskatten för lagfart är för privatpersoner 1,5% av köpeskillingen och för en juridisk person som ansöker om lagfart är stämpelskatten 4,25% av köpeskillingen. Vid ansökan om inteckning så är stämpelskatten på 2% av beloppet på den sökta inteckningen.
Startbesked
Innan dess att åtgärden du ska göra enligt ditt bygglov, rivningslov eller marklov får påbörjas så måste kommunen ge ett startbesked. I samband med att det tekniska samrådet hålls så sätts även förutsättningarna för att kommunen ska ge ett startbesked. Med startbeskedet så kommer kommunen att säkerställa att kontrollplanen som är föreslagen kan antas samt även andra villkor för att åtgärden får påbörjas.

Är du inte övertygad än?

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss och berättar mer

Hej!