# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Det finns för närvarande 6 st. namn som börjar på bokstaven R.
Rak amortering
Rak amortering innebär att du amorterar lika mycket varje månad. På så sätt minskar din skuld linjärt över hela lånets löptid.
Ränta
Ränta är den term som beskriver den kostnad som betalas för att få låna pengar. Räntan anges alltid i %.
Ränteskillnadsersättning
I det fall en kredittagare önskar lösa sin kredit innan löptidens slut, det vill säga kreditens slutdag så kan vissa långivare begära att en ränteskillnadsersättning ska betalas. Ränteskillnadsersättningen är baserad på skillnaden mellan den ränteintäkt kreditgivaren skulle ha om lånet inte löstes i förtid och det datum du istället väljer att förtidslösa krediten på. Ränteskillnadsersättningen ska regleras i det skuldebrev som skrevs vid det initiala lånetillfället.
Refinansiering
Refinansiering innebär att ersätta ett befintligt lån eller kredit med ett annat. Det vill säga när man tar ett nytt lån för att lösa ett gammalt.
Resultaträkning
Resultaträkning är en del av de två huvuddelarna i ett företags bokslut, resultaträkningen ska enligt redovisningslagen finnas i företagets årsredovisning. Den andra delen av huvuddelarna är balansräkningen. I en resultaträkning kan företagets resultat sammanfattas då det är en sammanställning över ett företags intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod. Företagets resultat oavsett om det gått med vinst eller förlust får man sedan fram genom att addera intäkterna och sedan drar av kostnaderna.
Rörlig ränta
En rörlig ränta innebär att räntan kan förändras under lånets löptid. Banken kan justera räntan genom att aningen höja eller sänka den. Eftersom att banken finansierar sin verksamhet genom upplåning med olika löptider så kan också kostnaden för bankens upplåning variera då räntemarknaden rör sig. Baserat på hur upplåningskostnaden varierar för banken så avspeglar det sig också i den rörliga räntan gentemot kunden. Om det är billigt för banken att låna upp pengar så bör det spegla sig i utlåningsräntan och tvärtom.

Är du inte övertygad än?

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss och berättar mer

Hej!