# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Det finns för närvarande 4 st. namn som börjar på bokstaven P.
Pantbrev
Pantbrev är ett bevis om att ett inteckning på en fastighet är gjord. Pantbrev kan vara skriftliga eller digitala (datapantbrev). Pantbrevet är något som överlämnas till kreditgivaren i samband med ett lån där fastigheten ska vara säkerhet för lånet. Pantbrev kan endast tas i fastigheter och inte i bostadsrätter. Se även "Fastighetsinteckning"
Pro forma balansräkning
En balansräkning är en sammanfattning om ett företags finansiella ställning vid givet datum. Balansräkningen beskriver tillgångar, skulder och eget kapital i bolaget. Ordet pro forma betyder "för formens skull" och en pro forma balansräkning är en sammanfattning av balansräkningen inte som den ser ut idag utan hur den istället ska se ut vid ett visst tillfälle. Pro forma balansräkningar är viktiga vid bolagsöverlåtelser för att köpare och säljare ska ha en tydlig bild över bolaget tillgångar, skulder och egna kapital vid datum för tillträdet av aktierna.
Propå
En propå är en form av förslag. Gällande lån kan en propå sammanfattas som det förslag som kredittagaren gör i samband med sin ansökan, propån innehåller då summan av önskad finansiering, förslag på säkerheter och tid för och hur återbetalning ska ske.
Proprieborgen
Proprieborgen är en vanligt förekommande form av borgen. "Såsom för egen skuld" betyder begreppet proprieborgen och kan enkelt sammanfattas som att långivaren kan kräva omedelbar betalning av den som tecknat proprieborgen så snart låntagaren har uteblivit med betalning.

Är du inte övertygad än?

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss och berättar mer

Hej!