# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Det finns för närvarande 2 st. namn som börjar på bokstaven O.
Ombildning
Ombildning är när en befintlig bostadsfastighet köps av hyresgästerna i fastigheten genom att de bildat en bostadsrättsförening som förvärvar fastigheten, det vill säga att den då ombildas.
Överhypotek
Ett överhypotek innebär den del av en egendom som är pantsatt men obelånad, alltså det obelånade belopp som överstiger pantens värde som är ställd som säkerhet för lånet. Överhypoteket kan uppstå pga. amorteringar som gör att det blir skillnad i belopp mellan en inteckning och kvarvarande skuld på lånet. Denna skillnad kallas för överhypotek. Ett överhypotek kan användas som säkerhet för ett nytt lån och kan medföra att det inte behövs tas ut några nya inteckningar på en fastighet och att det inte behöver betalas någon ytterligare stämpelskatt. Om en ny långivare använder ett överhypotek som säkerhet för lånet kallas det för andrahandspantsättning och innebär att den långivare som har en andrahandspantsättning på ett pantbrev har sämre rätt än det första långivaren.

Är du inte övertygad än?

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss och berättar mer

Hej!