# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Det finns för närvarande 3 st. namn som börjar på bokstaven M.
Markarbeten
För att grunden ska vara stabil och hållbar inför en nybyggnation av en byggnad är det viktigt att förbereda marken för detta. Detta kallas för markarbete. Markarbete måste göras för att marken ska klara av vikten av det hus som ska byggas och att byggnaden sedan ska stå säkert på marken. För att veta vad för typ av markarbeten som måste göras för att grunden ska bli stadig, gör man oftast en geoteknisk undersökning. Exempel på olika typer av markarbeten som behöver utföras är beroende på markens förutsättningar och vad det är för typ av hus som ska byggas, men det kan vara grävning, dränering och schaktning.
Moderbolag
Ett moderbolag är det företag i en koncern som innehar ett bestämmande inflytande genom antal röster, dvs det företag som har mer än 50% av rösterna. De bolag som ligger under moderbolaget i koncernen kallas för dotterbolag och det finns inga begränsningar i hur många dotterbolag som ett moderbolag kan ha. Moderbolaget och dotterbolagen bildar tillsammans en koncern. Den korrekta juridiska benämningen är egentligen ”dotterföretag” eftersom dotterföretagen kan ha en annan associationsform än bolag.
Modulhus
Modulhus är prefabricerade hus som byggs i moduler i en fabrik. De olika modulerna sätts sedan samman på plats för att bilda huset.

Är du inte övertygad än?

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss och berättar mer

Hej!