# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Det finns för närvarande 8 st. namn som börjar på bokstaven L.
Lagfaren ägare
Den som är lagfaren ägare eller taxerad ägare till en fastighet är också den som står som registrerad ägare i lantmäteriets register och har erhållit lagfart.
Lagfart
För att vara lagfaren ägare till en fastighet måste man ha erhållit lagfart, det är ett bevis på vem som är ägare till fastigheten. I en lagfart sammanfattas olika uppgifter kring ägarförhållandet för en fastighet såsom köpeskillingen för fastigheten, hur fastigheten har förvärvats och annat. Om en fastighet byter ägare så registreras det med lagfarten och det lagras sedan i fastighetsregistret. Ansökan om lagfart sker hos Lantmäteriet på deras inskrivningsmyndighet.
Lånebelopp
Lånebelopp är den summa som låntagaren har signerat ett skuldebrev för, det vill säga hur stor en skuld för ett lån är.
Likvidavräkning
Vid tillträdet av en fastighet så undertecknar parterna en likvidavräkning som reglerar den ekonomiska uppgörelsen och den slutgiltiga betalningen mellan köparen av fastigheten och säljaren av fastigheten. Det blir ett kvitto på den ekonomiska uppgörelsen i affären.
Löptid
Alla lån och krediter har en löptid. Löptiden för lånet är beslutad av kreditgivaren och vill säga det datum du upptar ett lån och vilket datum lånet ska vara återbetalt till kreditgivaren.
LTC
LTC är en förkortning av loan-to-cost. LTC förklarar hur mycket lån det finns i förhållande till kostnader i ett projekt. Vid nybyggnation så brukar banker använda sig av LTC som underlag i sitt kreditbeslut för byggnadskreditiv. Om ett projekt exempelvis kostar 10 000 000 kr att färdigställa och önskad finansiering är om 7 000 000 kr så är projektets LTC 70%, den resterande delen om 30% är projektutvecklarens egna kapital i projektet.
LTV
LTV är en förkortning av loan-to-value. LTV förklarar hur mycket lån det finns i förhållande till fastighetens marknadsvärde. Vid olika typer av fastighetslån så brukar banker och kreditgivare använda sig utav LTV som underlag i sitt kreditbeslut. Om en fastighets värde exempelvis är på 10 000 000 kr men fastigheten har befintliga lån om 6 000 000 kr så är fastighetens LTV 60%. Resterande del utgörs av det egna kapitalet.
Lyftplan
Vid större byggprojekt så tar beställaren av projektet tillsammans med entreprenören som ska utföra arbetet fram en lyftplan. I lyftplanen så ska det framgå vad som ska vara klart vid en viss tidpunkt och vilken betalning som kopplas till varje lyft i planen. Lyftplanen ska vara godkänd av både beställaren och entreprenören innan projektets byggstart.

Är du inte övertygad än?

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss och berättar mer

Hej!