# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Det finns för närvarande 8 st. namn som börjar på bokstaven F.
Fast ränta
Fast ränta innebär att räntan är densamma under en viss period, med period så avses den räntebindningsperiod som du och kreditgivaren kommit överens om. Det kan även kallas "bunden ränta”. Om du istället har en rörlig ränta innebär det att räntesatsen kan komma att ändras i takt med att räntemarknaden ändras.
Fastighetsbeteckning
Varje juridisk fastighet har en så kallad fastighetsbeteckning. En fastighetsbeteckning är alltid unik och består av flera delar. Det är lantmäteriet som bestämmer fastighetens beteckning. Delarna som fastighetens beteckning består av är namnet på det registerområde där fastigheten är belägen, därefter ett namn och ett blocknummer, sedan ett kolon och ett enhetsnummer. Exempelvis skulle en fastighet kunna inneha följande beteckning Stockholm Bettre 1:2. I exemplet så är Stockholm registerområdet eller i detta fall kommunen, Bettre är namnet, 1 är blocknumret och 2 är enhetsnumret.
Fastighetsförvärv
Att förvärva en fastighet kan göras på olika sätt. Ett rent fastighetsförvärv går ut på att köparen förvärvar din fastighet mot en köpeskilling och betalar lagfart för att bli lagfaren ägare till fastigheten. I en fastighet som ägs av ett bolag så kan säljaren välja att överlåta aktierna i bolaget istället för att sälja fastigheten och köparen blir då ägare till fastigheten genom att bli ägare till bolaget; för detta så utgår det ingen lagfart då fastigheten i sig inte har bytt ägare utan enbart aktiebolaget. Detta kallas för bolagspaketering
Fastighetsinteckning
Om en kreditgivare skall kunna använda fastigheten som säkerhet för ett lån behöver en ansökan om inteckning göras hos Lantmäteriet och som ett bevis på inteckningen utfärdar Lantmäteriet ett pantbrev. Ett pantbrev kan antingen vara skriftligt eller digitalt (datapantbrev). När man intecknar en fastighet så intecknar man alltid hela fastigheten, det går inte att teckna in bara delar av en fastighet. Om det redan finns befintliga pantbrev uttagna i fastigheten som är tillräcklig säkerhet för kreditgivaren, behöver inte en ansökan om inteckning göras. Om det finns befintliga pantbrev så sorteras de i en ordning som kallas inomläge. Se "inomläge"
Föreningslån
För att en bostadsrättsföreningen skall kunna köpa fastigheten från exempelvis fastighetsbolaget vid en ombildning eller projektbolaget vid nyproduktion så delar man upp köpeskillingen i två delar. Den ena delen är medlemmarnas insatser och den andra delen är ett föreningslån. Föreningslånet är ett långfristigt lån från en kreditgivare som medlemmarna betalar ränta på och amorterar på med sina årsavgifter. I det fall en förening behöver renovera eller investera så kan bostadsrättsföreningen ansöka om att öka föreningslånet.
Förhandsavtal
Ett förhandsavtal är en avtalsform, denna typ av avtal tecknas mellan köparen av en bostad och en bostadsrättsförening. Innan dess att bostadsrättsföreningen får börja teckna förhandsavtal så måste den ekonomiska kalkylen vara intygsgiven. Ett förhandsavtal är ett juridiskt bindande avtal vilket eventuellt medför ekonomiska konsekvenser för en köpare som inte väljer att fullfölja sitt köp. Ett förhandsavtal skall innehålla parternas namn, bostadens yta, tillfälle för upplåtelse, förskott, insats, upplåtelseavgift och avgift. Under vissa omständigheter så kan en köpare ha rätt att säga upp avtalet.
Förtidslösen
När man tecknar ett lån så tecknar man också lånet på en löptid. Om lånet betalas tillbaka före löptidens slut så kallas det förtidslösen. Det kan finnas olika anledningar till att vilja förtidslösa ett lån, man kan exempelvis ha fått en bättre ränta och bättre villkor från en annan långivare eller väljer att sälja fastigheten. I vissa fall så kan långivaren ta ut en ränteskillnadsersättning för lösen av lån. Detta är något som är reglerat i skuldebrevet. Se även "ränteskillnadsersättning".
Förvärvskredit
Förvärvskredit brukar den delen av fastighetens köpeskilling som finansieras av en långivare kallas. Ett fastighetsförvärv brukar sällan göras med enbart en egen insats vilket gör att det är normalt förekommande att köparen ansöker om en förvärvskredit från en långivare. Förvärvskrediten tillsammans med köparens egna insats möjliggör då köpet.

Är du inte övertygad än?

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss och berättar mer

Hej!