# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Det finns för närvarande 4 st. namn som börjar på bokstaven E.
Egen insats
Med egen insats avses den del av kostnaden för exempelvis ett projekt eller ett fastighetsköp som köparen själv står för. Kravet på den egna insatsen i ett fastighetsprojekt eller ett fastighetsköp kan variera från olika kreditgivare.
Ekonomisk plan
Alla bostadsrättsföreningar ska ha en registrerad ekonomisk plan vilken ska beskriva bostadsrättsföreningens verksamhet och ekonomi. Styrelsen i bostadsrättsföreningen ska ta fram planen och se till att den blir registrerad hos bolagsverket. Om en bostadsrättsförening inte har en ekonomisk plan som är godkänd eller registrerad så får den inte heller upplåta bostadsrätter. I en ekonomisk plan så ska det beskrivas vilka kostnader föreningen har för drift, underhåll och för eventuella lån och vilka byggnader föreningen har. För att en ekonomisk plan ska vara godkänd så ska den granskas av två intygsgivare. Om intygsgivarna anser att planen är ekonomiskt hållbar så godkänns planen och kan sedan registreras.
Entreprenadavtal
Ett entreprenadavtal reglerar vart och vad det är för arbete som skall utföras i den aktuella entreprenaden. Parterna som ingår ett entreprenadavtal är byggherren å ena sidan, vilken också är beställare av arbetet som skall utföras, och byggföretaget som skall utföra arbetet å den andra sidan. Ett entreprenadavtal skall innehålla allting som parterna kommit överens om, exempelvis vilka parter som ingår avtalet, kostnaden för arbetet, vad det är för omfattning på arbetet, betalplan, när startdatum är för arbetet och när det skall vara färdigt.
Etapp
En större byggnation kan delas in i olika etapper. Med en etapp brukar avses ett mindre delmål i ett större projekt och man delar in byggnationen etappvis för att kunna bygga färdigt och sälja en etapp i taget innan man går vidare till nästa etapp.

Är du inte övertygad än?

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss och berättar mer

Hej!