# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Just nu finns det 1 st. namn i detta register som börjar med bokstaven D.
Detaljplan
En detaljplan är ett dokument som visar och beskriver hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. I ett område som är detaljplanerat gäller detaljplanen för samtliga fastigheter inom det området. I detaljplanen regleras det exempelvis vilka byggnader marken är avsedd för såsom bostäder, kontor eller handel. Även parker regleras i en detaljplan. Det skall även bestämmas vilka avstånd en byggnad får ha till sin tomtgräns, storlek på byggnad och byggnadshöjd. En detaljplan är juridiskt bindande men den kan ändras, ersättas eller upphävas. Dock är det bara kommunen som kan göra det pga. det kommunala planmonopolet.

Är du inte övertygad än?

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss och berättar mer

Hej!