# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Det finns för närvarande 6 st. namn som börjar på bokstaven A.
Affärsförslag
Ett affärsförslag är en sammanfattning av villkoren i ett erbjudande om finansiering
Ägararkivet
Ägararkivet är det system som administreras av Lantmäteriet. I ägararkivet så hanteras ansökning om inteckning i samband med belåning, där kan även banken göra en pantsättning av ett pantbrev och flytta det till bankens elektroniska arkiv. Om en lagfaren ägare själv ansöker om en fastighetsinteckning och önskar ett datapantbrev som kvitto på inteckningen så hamnar det i ägararkivet.
Aktiepant
Att ta pant i aktier innebär att aktieägarna ställer sina aktier i aktiebolaget som säkerhet för krediten
Amortering
Amortering är det belopp du betalar för att minska din skuld. Det finns olika typer av amortering, se exempelvis "Rak amortering" eller "Bulletlån"
Andelstal
Varje bostadsrätt har ett andelstal i en bostadsrättsförening. Andelstalet räknas i procent och brukar normalt sett vara baserat på bostadens yta genom föreningens totala yta. Genom att veta en bostadsrätts andelstal kan man beräkna hur stor del av bostadsrättsföreningen totala skulder och kostnader som skall bäras av respektive bostadsrätt.
Andrahandspant
I en andrahandspantsättning så innebär det att den fastighetsinteckning som skall pantsättas redan är pantsatt till någon annan men att det finns ett överhypotek. I en andrahandspantsättning så kommer den initiala panthavaren att få sin skuld betald först vid ett fallissemang och därefter andrahandspantsättaren. Se även "överhypotek"

Är du inte övertygad än?

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss och berättar mer

Hej!